ProVoet en ProCert

De praktijk is aangesloten bij ProVoet en ProCert

ProVoet is een brancheorganisatie die de beroepsbelangen van haar leden behartigt. Zij zetten zich in voor kwaliteit van de voetverzorging in het algemeen en het beroep van pedicure.

Belangenbehartiging betekend voor ProVoet ; het vertegenwoordigen van leden op allerlei gebieden. ProVoet is actief en kritisch bezig met de ontwikkelingen die te maken hebben met de professionalisering van de pedicure. ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure. Zij heeft daarom zitting in de Commissie Voetverzorging (CV)en in diverse andere commissies van het HBA. Zo kunnen de leden via ProVoet hun stem laten horen en hebben inspraak over het beleid op landelijk niveau en in de invulling daarvan.

Vakinhoudelijke activiteiten: Bevorderen van kwaliteit betekent ook het beschikbaar stellen van kennis. ProVoet bevordert het kennisniveau door het organiseren van activiteiten zoals:

  • Workshops
  • Lezingen
  • Congressen
  • Studiedagen